SarIBS - Sardinia Internet Book Store
Italiano English
Euro GB Pound US Dollar
Shopping cart Shopping cart
0 items
€ 0,00

Babaútxu

Una rundalla política i calqui poesia entomológica

€ 1,99 Babaútxu
ID Code 978-88-9728-561-8
Author/s Giuàn Oliva
Publisher NOR
Edition 2015
Size epub
Series Isteddos
Genre Other
Format E-book
 Electronic Publication (epub)
Release language algherese
Bilingual text on facing pages italian

The work

La rundalla i las poesias de aqueix llibra són un ata de amor a l´Algué, un lloc massa bel i massa feu al mateix tens, qué sés cuntent de hi viura i daspragut de sabé com és maltratat. Un´idea pé ascumançà a millurà las cosas - pé cosa no? - pugariva éssar aquella de cumprenda com viun moscas, musquinas i altrus dimuniets. Pé aqueix llibra l´autor ha vulgut amprà la mateixa llengua de casa i de carré de cara dia i per això ha triat un´ascritura pé tots més fàcil de ´cumprenda i lligí´. La fiaba e i versi di questo libro sono un atto d´amore verso Alghero, un posto insieme attraente e deludente, perché si è contenti di viverci e tristi per come è maltrattato. Un´idea per cominciare a migliorare le cose - perché no? - potrebbe essere quella di studiare come vivono mosche, moscerini e altre bestioline. Per questo libro l´autore ha voluto servirsi della stessa lingua di casa e di piazza che utilizza ogni giorno, per cui ha scelto una grafia per tutti più facile da ´capire e leggere´.

Babaútxu

€ 1,99

Disponibilità immediata  Available (On sale)

*
(only for registered users)